Ukategorisert

Elfack 2017 – Vi er der!

Så er Elfack 2017 i gang i Göteborg. Carl fra UK Utility i England er også med. Ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til E02:32. Nytt av året er produkt mot fremtidig råte i trestolper og hvordan reparere råteskader.
Vi har bilder på råte-stolper og hvordan bestående stolpe er reparert i overgang jord og luft.