Ukategorisert

Sniff N Stopp asfalt maling

Kunne du tenke deg å få stolpen reparert før den må byttes ut?

Luft og insekter tar med seg brun råte og sopp sporer inn i den ubeskyttede kjernen av treet gjennom sprekker som omgår den ytre impregnerte yteveden i treet.  Fuktighet fra jord forplanter seg opp gjennom kjernen fra bakken for å sikre høy fuktighetsinnhold i kjernen av stolpen like over bakkenivå.

Dette gjør at sporene får spire og angriper den ubeskyttede kjernen og ødelegger kjernen av treet.

Kjerne eller brun råte utgjør omkring 60% av feil ved stolper og forekommer inne i kjernen eller midtdelen av treet. Trebeskyttelsesmidler hindre ikke denne formen for råte og dette er grunnen.

Sniff N Stopp stolpe

Sniff N Stopp stolpe

Sniff N Stopp stolpe

Over bakken er stolpen utsatt for naturlig luftstrøm, forvitring og sollys. Over tid vil dette resultere i tørking og krymping av trevirket som gjør at stolpen kan sprekke vertikalt. Ofte vil disse sprekkene gå rett gjennom til den ubeskyttet kjernen av stolpen.

Flertallet av de organismene som gjør at treet råtner er sopp, og disse finnes i det øvre jordnivået og angriper organiske materialer som har falt av treet, som tre og blader. Som en del av dens reproduktive prosess vil noen av disse tre soppene avgi millioner av mikroskopiske sporer som føres videre med vinden. Det er disse sporene som bokstavelig talt blir blåst opp over bakkenivå og inn i sprekker i stolpene og rett inn i den ubeskyttet kjernen.

For at tre skal råtne så må det være et fuktighetsinnhold som er høyere enn 25%. I en vanlig stolpe så er fuktighetsinnholdet i kjernen nær bakkenivå forholdsvis høy, og vanligvis godt over 25% og ved et nivå hvor forråtnelse kan begynne å oppstå. Dette høye fuktighetsinnholdet oppstår fordi vann beveger seg inn i og opp stolpen fra bakken. Denne effekten er kjent som «wicking» og oppstår på grunn av forskjellen i vanndamptrykk mellom det i bakken og over seksjoner av stolpen. I praksis betyr dette at vanninnholdet i den indre del av stolpen 5 til 10 cm over bakkenivå vil typisk variere fra 50 til 150% eller mer. Dette vil kombinert med forhøyet temperatur, ubeskyttet tre og oksygen skape ideelle betingelser for de brune råte sporene for å spire og lager treråtnende sopp som sakte men sikkert spiser seg inn i kjernen av stolpen og ødelegger den.

Sniff N Stopp stolpe

Sniff N Stopp stolpe

Sniff N Stopp stolpe

Sniff N Stopp stolpe

I motsetning til jordråte eller bløt råte, kan brun eller kjerne råte oppstå når som helst i en stolpes liv og er relativt upåvirket av den type trevirke som brukes. Kjerne råte er en viktig årsak til at svikt i stolper behandles med kreosot, C.C.A. og pentaklorfenol.

 

Bruken av sniff n stopp maling er en enkel men effektiv måte å dramatisk redusere sannsynligheten for kjernen råte og dette er hvordan.

Denne patenterte polymer teknologien har blitt brukt som hjelpemiddel i mer enn 25 år for strukturelt å reparere skader gjort av hakkespetter på trestolper. Som et bevis på sin evne, så har det i løpet av hele denne tiden ikke vært rapportert noe om at forråtnelsen har fortsatt i noen av de hundretusener av hull som er reparert i hele landet. Dette er imponerende siden disse hullene representerer hoved grunnen til forråtnelse. Vi tilskriver denne suksessen til de anioniske ladede (elektronene) polymer-innkapslede partiklene med naturlig oljer som blir kontinuerlig sluppet inn i treet.

Sniff’n’Stop utgivelse av elektroner ser ut til å være lik anoder som benyttes i påtrykt strøm katodisk beskyttelse. Men i motsetning til konvensjonelle katodiske beskyttelsessystemer, så er det ikke nødvendig med ekstern kraft med Sniff’n’Stop. I stedet for å frigis fra en punktkilde, så frigjøres Sniff’n’Stop’s anioniske ladninger kontinuerlig fra millioner av polymer-innkapslede partikler i sub-mikron størrelse direkte på det beskyttede området – uten behov for ekstern kraft.

Grafitt er et vanlig materiale som brukes i påtrykte strøm anode konstruksjoner. Vi bruker et lignende karbonholdig materiale, anionisk asfaltemulsjon, for jordbehandling av trestolper. Når dette blir påført rundt omkretsen av stolpen, blir anioniske ladninger fordelt over hele overflaten av det belagte trevirke. I tillegg til organismer som forårsaker tre forråtnelse, har man fått påvist at skadedyr som termitter også kan bli hindret

Fordeler ved å bruke Sniff’n’Stop:
– Slipper dyre kostnader ved å byte stolpe
– Slippe å koble ut strømmen for kundene sine
– Enke og effektiv måte
– 50 års garanti

Hvis dere ønsker at vi skal reparere trestolpene deres slik at dere slipper å bytte ut hele stolpen så ta kontakt med oss for mer informasjon.

e-post: post@liveworkconsult.no eller ring eller Ragnar på mob 95235563.