Vi leverer sikkerhetsprodukter som for eksempel;

  • Skreddersydde jordingsapparater i henhold til EN 61230
  • Spenningsprøvere
  • Fasetestere
  • Betjenings stenger
  • Lysbue verne klær
  • Oppbevarings bagger

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om sikkerhet og priser.