Woodpecker Paint – Spray

Hakkespetter vil fortsette å gjøre skade selv om den skadde trestolpen skiftes ut. ICORPs maling er det eneste systemet hvor det er påvist at:

 FREMTIDIG HAKKESPETTAKTIVITET KAN REDUSERES. 

Funksjon

FOREBYGGING: WP-maling bruker en tetningsmasse av polymer. Malingen inneholder Vann, Asfalt, Decanoic Acid som hakkespetter og andre skadedyr finner frastøtende og helst unngår. Kontrollerte tester utført av USDA National Wildlife Research Centre viser at bruk av dette systemet kan gi en reduksjon av hakkespettaktivitet på opptil 97%.

FORDELER

Stopper fremtidige hakkespettangrep. De vil fortsette å angripe skadde trestolper, selv etter at stolpene har blitt byttet ut med nye. Hakkespetter er territoriale og vil alltid komme tilbake til territoriet sitt for å finne føde og bygge reir.
Større strømleverandører har oppgitt at hakkespettangrep på trestolper ble redusert med hele 99,998 % ved langsiktig bruk av ICORPs IPOLE-system.

Enkel påføring med kost eller bruk av sprøyteutstyr. (egnet sprøyteutstyr kan skaffes).

Venstre stolpe er ubehandlet og angrepet av Hakkespett. Høyre stolpe er behandlet og ikke angrepet av Hakkespett